Lux Helsinki kompensoi festivaalin hiilidioksidipäästöt

Lux Helsinki kompensoi kaikista teoksista festivaalin aukiolon aikana aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Tämä tehdään suomalaisen Compensate-säätiön kautta, joka kompensoi päästöjä metsien istutus- ja suojeluhankkeilla. Compensaten mallin mukaisesti hiilidioksidia hyvitetään aina enemmän kuin toiminta on aiheuttanut.

Arviolta tämä tarkoittaa Lux Helsingin teoksien osalta 575 istutettua puuta, 0,2 hehtaaria suojeltua metsää ja 39 tonnia ilmakehästä poistettua CO2:a. Päästölaskenta tehdään tapahtuman jälkeen toteutuneen kulutuksen mukaan. Kompensaatiomaksut käytetään täysimääräisesti verifioituihin hiilensidontaprojekteihin Kariba REDD+ ja Vichada.

Kariba REDD+ on metsänsuojeluprojekti, joka sijaitsee Zimbabwen pohjoisosassa. Tähän mennessä projekti on koko laajuudessaan suojellut lähes 785 000 hehtaaria metsää metsäkadolta ja maan pilaantumiselta. Suojellun metsän ansiosta on estetty yli 18 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt. Projekti tukee paikallisen yhteisön itsenäisyyttä ja hyvinvointia, ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

Vichada on metsitysprojekti, joka sijaitsee Orinoco-joen valuma-alueella Kolumbiassa. Vichada-projektissa sekä metsitetään uusia alueita että kunnostetaan vanhoja, huonokuntoisia metsiä. Kasvatetut metsät tarjoavat elinalueen paikallisille eläimille ja kasveille, parantavat maaperää, säästävät ja suodattavat vettä, ja lieventävät kasvihuoneilmiötä sitomalla hiilidioksidia.

Lux Helsinki pyrkii käyttämään tuulivoimalla tuotettua sähköä niin monessa teoksessa kuin mahdollista.

“Jotta voimme rakentaa hiilinegatiivista tulevaisuutta, tulee meidän kaikkien kantaa vastuu päästöistämme. Tämä tarkoittaa niin yksilöitä, yrityksiä, kuin tapahtumiakin”, sanoo Compensaten Co-founder, Chief Communication and Brand Officer Minna Kaitala.

Lue lisää: www.compensate.com