Back to programme
15
Många konstnärer

Lux In

Location: Kabelfabriken, Puristamo och Valssaamo

Tid: 5.–9.1.2019 kl. 15–22

OBS! Verket ligger 2 km utanför rutten.

Lux In är en utställning för ljuskonst och ordnas nu för tredje gången. I Kabelfabriken presenteras ett mångfacetterat urval av ljusverk från minimalism till videokonst. Här visas både ljusverk av kända ljuskonstnärer samt av studenter vid magisterprogrammet i ljusplanering vid Konstuniversitetet.

Chaos Pendulum

Julia Jäntti
Kaos (i antikens Grekland Χάος, världsrymden) är ett ord som fått betydelsen oordning och villervalla.
Kaos är modergudinnan. Kaos avser också det oorganiserade tillstånd som rådde innan det ordnade världsalltet (kosmos) blev till. Inom fysiken handlar kaosteorin om (skenbart) oorganiserade fenomen och allmänt betecknar den antagandet att universums grundläggande tillstånd är oordning (kaos).

Third Dimensional

Sampo Aatos
Verket är en studie av rum, form och färg med hjälp av ljuset.  Det öppnar nya perspektiv till hur vi tar till oss den tredimensionella världen. Med tre diaprojektorer visas bilder både enskilt och kombinerade som tre olika primära former och otaliga kombinationer av dem. Varje projektor är laddad med tretton alternativa bilder av de tre primära formerna som byts slumpmässigt med 13 och 31 sekunders intervaller.

Kontti
Veli-Ville Sivén
Kontti är en studie av att observera och verbalisera ljuset. Hur talar vi om ljus och på vilket sätt varseblir vi ljuset i vår vardag? Verket är inbyggt i ett särskilt rum för ljus och inspelningar av människors beskrivningar av ljus. Avsikten är att synliggöra den stora variationen i hur vi talar om ljuset. Verket beskriver också våra otaliga olika sätt att se på ljuset och på världen.The light
Mia Jalerva
The light är ett verk om ljuset, utan att återge det i synlig form. Ljuset i sig är mer betydelsefullt än att det ska kunna återges, och dess existens eller icke-existens i synlig form i stunden saknar egentligen betydelse. Det som är viktigt är att lådan rymmer det ljus som potentiellt kan existera och att det finns ett ljus som potentiellt existerar.

Bubble Effect
Sofia Palillo

Konstverket i glas är en studie av sensitivitetens möjligheter och potential i vår nutid. Det är ett försök att fånga stunden.


Clairvoyant

Vilma Vantola
Klärvoajant avser en person som är synsk, som kan se in i framtiden. Bortom människosinnenas omfång. Tänk om framtiden skulle breda ut sig framför en? I detta konstverk är åskådaren synsk och ser en bild av sin högst individuella framtid.

Liquid Line

Teo Lanerva
I detta konstverk för ljuset en dialog med tyngdkraften med vatten som mediator. Normalt rår tyngdkraften inte på ljuset, men då ljuset reflekteras genom böljande vatten böjs det, för att sedan återgå till ursprungsläget, som om det hade en massa. Dialogen mellan de olika elementen skapar rörelse som är på en gång både bekant och obekant.


Breath

Kollektivet Fern Orchestra: Markus Heino, Vespa Laine och Conny Sjöqvist

Vattenlevande fotosyntetiska bakterier och mikroalger som härstammar från dem producerar hälften av allt syre på jorden. Varannan gång vi andas in kan vi alltså tacka mikroorganismerna i haven. Breath är ett verk med bioljus där pansaralgen Alexandrium ostenfeldii ger upphov till bioluminescens då den utsätts för mekanisk belastning. Algerna går inte att urskilja med blotta ögat, medan ljusfenomenet är synligt. Konstverket har tillkommit genom samarbete mellan Miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi och Havscentret vid Finlands miljöcentral.

Hindred Sync
Bojana Petkovic

Den interaktiva installationen är en studie i sambanden mellan konst, natur och teknik. Konstnären har inspirerats av kommunikationssystemen i naturen och speciellt den stund då det uppkommer en störning i systemet. Bland annat eldflugor kommunicerar med hjälp av ljus.

Artist

Många konstnärer

Många konstnärer Bojana Petkovic


Notice: Undefined property: stdClass::$event_artist_image2 in /site/luxhelsinki.fi/www/wp-content/themes/swiss/templates/programme/single.php on line 114

Notice: Undefined property: stdClass::$event_artist_description2 in /site/luxhelsinki.fi/www/wp-content/themes/swiss/templates/programme/single.php on line 117


Notice: Undefined property: stdClass::$event_artist_image3 in /site/luxhelsinki.fi/www/wp-content/themes/swiss/templates/programme/single.php on line 123

Notice: Undefined property: stdClass::$event_artist_description3 in /site/luxhelsinki.fi/www/wp-content/themes/swiss/templates/programme/single.php on line 126