Tillbaka till programmet
E
Jouni Väänänen (FI), Mikko Kunnari (FI), Teemu Määttänen (FI)

Lux Högholmen

Plats: Högholmens djurgård

Tid: 25.12.–3.1. kl. 10–18
4–8.1. kl 10–20

Högholmens djurgård är belyst för att skapa en speciellt mysig atmosfär under ljusfestivalen och den mörkaste årstiden. Förutom festlig belysning satellitverken på Lux Högholmen är skapade av tre konstnärer. Priset är detsamma som för en normal inträdesbiljett, och för varje köpt biljett till evenemanget doneras en euro till skyddet av snöleoparden. Ljusverk är i full härlighet efter solnedgången.

LOVE – Jouni Väänänen (FI)

Ordet LOVE som lyser i klara färger är en mjuk motattack mot hatretorik, illvilja och missförstånd. Det engelska ordet Love är samtidigt ett upprop, en uppmaning och kärlek. Verket är en fortsättning på graffitikonstnären Jouni Väänänens serie #Psykelove, som består av cirka 30 verk och som sprider ett kärleksbudskap med universell genomslagskraft.

“I synnerhet debatten i sociala medier har under flera år präglats av allt hårdare och grövre toner, nästan oavsett vilket ämne det gäller. Samtidigt som vi interagerar mer med varandra än någonsin förr är vi ändå ständigt mer isolerade och ensamma. Jag anser att det är hög tid för en kursändring. Det är det jag vill uppnå med dessa verk.”

Spraymålningsäventyren, som inleddes i mitten av 1990-talet, har under årens lopp tagit Väänänen till många olika platser: han har hamnat i finkan, men också fått tjänst som projektchef med ansvar för stadskonst, varit kurator för olika konstmuseer, besökt otaliga rivningshus och rest runt i Europa.

Humanimal – Mikko Kunnari (FI)

I verket tar människan sin skepnad från djuren, genom en metamorfos. Videoverket Humanimal upplöser gränsytan mellan djur och människan och väcker tankar om hur människan fjärmat sig från djuren och naturen. Verket är en hyllning till alla djur. 

Inspirationen till verket kommer bland annat från naturfolken och deras shamaner, som kunde anta andedjurets form och få dess egenskaper.

“Människans förhållande till djuren har förändrats under tidens lopp. Den moderna människan har till följd av industrialiseringen separerat sig från naturen. Som ett resultat av industrialiseringen och den intensifierade odlingen har en stor mängd olika arter försvunnit och rovdjuren ses nu enbart som fiender till människan och hennes försörjning, trots att även rovdjuren har sin plats i naturen. Utan djur finns inte heller några människor.”

ATLAS TREE – Teemu Määttänen (FI)

I verket rör sig fantasifulla kartor och kartläggningar över trädets stam. I verket kan man se den rörelse som kartläggningen ger upphov till i olika skalor, från näringsämnenas rörelse på mikronivå till trafikens, industrins och samhällets rörelser på makronivå och ända upp till den kosmiska skalan. ATLAS TREE är varje gång olika, för det föds i realtid, styrt av olika slumpmässigheter och enkla algoritmer.

“I mina verk utforskar jag relationerna mellan rum, ljus, färg och rörelse och vilka associationer som ändringar i dem ger upphov till. Jag vill skapa verk, där man kan dela denna förundran och observationerna med andra.”

Teemu Määttänen har gjort installationer som bygger på projiceringar till olika gallerier och ljusfestivaler och har sedan 2006 arbetat som mediedesigner, scenograf och ljusdesigner för olika dans- och teaterproduktioner.

 

I samarbete med Högholmens djurgård.