Tillbaka till programmet
C
Jakob Kvist (DK)
, Jaakko Niemelä (FI)
, Janne Ahola (FI)
, Nohlab (TR)


Lux Torgkvarteren

Plats: Torgkvarteren

Tid: 4–8.1. kl. 17–22

Lux Torgkvarteren presenterar ljuskonst av fyra konstnärer. Ett av ljuskonstverken visas på Torgkvarterens innergård, ett på Salutorget och två i stadshusets entréhall.

Dichroic Sphere – Jakob Kvist (DK)


Torgkvarterens innergård, Alexandersgatan 22

Jakob Kvists verk Dichroic Sphere sveper in Torgkvarterens innergård i praktfulla färger och geometriska figurer. Verket utforskar den dualistiska konflikten mellan det naturliga och det onaturliga. Det är en konstgjord konstruktion som kompletterar miljön och naturen.

På avstånd förefaller verket statiskt, men betraktat på nära håll och ur olika perspektiv öppnar det en helt ny värld. Konstnären har använt dikroisk färgfolie som skiftar färg beroende på betraktarens vinkel. Det rådande naturliga ljuset påverkar också hur verket framträder. I mörker återspeglas ljuset från en glödlampa inne i verket och belyser samtidigt omgivningen.

“Jag är intresserad av ljusets effekt på människorna och hur ljuset kan aktivera primitiva instinkter. Många moderna ljuskonstverk är mycket interaktiva, men oftast lämnas betraktaren oberörd. Jag ser vanligtvis mitt verk som en skulptur eller en målning. För att helt kunna förstå verket måste man dyka in i ljuset.”

I samarbete med Torgkvarteren.

Nostalghia – Jaakko Niemelä (FI)


Musik: ”Miserere Mei, Deus.” Kompositör Alessandro Scarlatti. Föreställning av La Stagione Armonica.
Längd: 5 min.
Salutorget

Nostalghia är en videoanimation som följer de sista ögonblicken före ett containerfartyg kollapsar. Fartygets kollaps symboliserar stora konstruktioner som ger efter och det totala slutet på något. 

Hav och sjöfart är teman som länge fascinerat Jaakko Niemelä. Konstnärens far var sjökapten och tillbringade största delen av sitt liv till havs. När han lämnat arbetslivet insjuknade han och miste sin talförmåga. För sin son förblev han en avlägsen gestalt. Fadern dog år 1985. Nu försöker konstnären lära känna honom på nytt genom konsten.

“Jag har gått i min fars fotspår genom att resa med oceanfartyg och lära känna platser han besökt i sitt arbete som sjöman och kapten. Nostalghia handlar på ett personligt plan om sorg, försakan och saknad.”

Jaakko Niemeläs utställning Nostalgia med havet som tema visas på Helsingfors konstmuseum HAM fram till 15.3 2020.

I samarbete med Helsingfors konstmuseum HAM, Helsinki Biennial och Torgkvarteren.

Moments in drift – Janne Ahola (FI)


Stadshuset

I entréhallen i Helsingfors stadshus vaknar Rut Bryks relief Staden i sol till liv på ett helt nytt sätt i samspel med Janne Aholas verk. Moments in drift är en abstrakt beskrivning av årstidernas växlingar.

“Videomapping utnyttjar en projicerad bild för att skapa ett lager som i ännu högre grad än tidigare framhäver Bryks verk, som eftersträvar en kinetisk effekt.”

Verket snurrar på som en kontinuerlig loop utan egentlig början eller slut. Verket är avsett att betraktas som en tavla eller en staty, inte som ett linjärt videoverk. För ljuddesignen står Tommi Toivonen.

Streamline – Nohlab (TR)


Längd: 4:44
Stadshuset

Streamline är ett videoverk som utforskar strömningsdynamiken. Verket innehåller digitalt simulerade föränderliga, flödande vätskor i en rörelse som fortsätter trots att riktningen och formen förändras. Verket som projiceras på en stor skärm i stadshusets entréhall har inspirerats av olika former som påverkar strömningsförmågan och ska minimera ytans strömningsmotstånd.

”Arbetet använder sig av erfarenhetsbaserad berättelse som återspeglar tittarens relation till miljön. På detta sätt är allas personliga tolkning en del av upplevelsen, ” beskriver Nohlab.

Nohlab är en studio som producerar tvärvetenskapliga konst-, design- och teknikupplevelser. Studion kopplar samman den digitala och den fysiska verkligheten och skapar berättelser som kombinerar iakttagelser med upplevelser.