Back to programme
14

LUX2050

Location: Annegården

Öppen: 5.–9.1.2019 kl. 17–21
OBS! Verket ligger 0,5 km utanför rutten.

Ljus, musik och konstverkstäder! Annegården är ett konstcentrum för barn och ungdomar och under Lux Helsinki fylls det av göromål i anslutning till konst och ljus med evenemanget LUX2050. En ljusgränd som sprider ljus omkring och en av unga gjord 2050-installation som begrundar jordklotets framtid skapar stämning på gårdsområdet.

I installationerna och i verkstäderna som är avsedda för barnfamiljer och ungdomar funderar man på de stora världspolitiska frågorna, såsom klimatförändring, ojämlikhet och framtid.

“I synnerhet klimatförändringen är ett tema som barn och unga funderar mycket på. Det har fått dem att fundera på hur världen ser ut 2050 och om vi ens har en jord då. Verkstäderna konkretiserar stora teman och väcker förhoppningsvis människor till eftertanke. Vårt mål är inverka på samhället med ljus och konst”, säger Pirjetta Mulari, ansvarig kulturproducent vid Annegården.