INFO

Lux Helsinki 2019 ordnas 5.–9.1.2019. Ruttens verk är tillgängliga varje dag kl. 17–22. Här finns viktig information om festivalen och svar på ofta förekommande frågor.

 

Lux Helsinki 2019

Lux Helsinki ordnas 5.–9.1.2018. Verken kan ses på den tillgängliga rutten varje dag kl. 17–22.

Ljusfestivalen sträcker sig i januari från Medborgartorget till vackra Främre Tölö och blir med cirka trettio verk mer omfattande än någonsin tidigare.

Lux Helsinki äger rum 5–9.1.2019 och presenterar igen ett brett urval av ljuskonst genom att sammanställa internationella succéverk och unika beställningsverk samt genom att presentera Finlands mest ikoniska monument i ett nytt ljus. Rutten som går från Medborgartorget och Finlandiahuset samt från Konsthallen till Nationalmuseet är avsedd att avnjutas från början till slut i nummerordning.

Mångsidiga Lux Helsinki 2019 presenterar det nya och gamla Helsingfors: evenemanget celebrerar både det nya centrumbiblioteket och ihågkommer Gamla studenthusets historia. Stora medieväggar omvandlas för en kort tid till redskap för konsten och genom konst får vi sätta oss in i de stora framtidsfrågorna.

Utöver tolv verk längs rutten sträcker sig Lux Helsinki via satellitverk för första gången över stadsgränsen ända till Hanaholmen. Satellitverk och -verkshelheter visas vid Gamla studenthuset, Annegården, Kabelfabriken och Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. Totalt visas på festivalen knappt trettio ljusverk.

I området gäller tillfälliga trafikarrangemang under festivalen, i kollektivtrafiken, i personbilstrafiken samt för cyklister. I området finns personal som styr trafiken samt tillfälliga trafikskyltar. Läs mer om tillfälliga trafikarrangemang här.

Det är fritt inträde till evenemanget som inte har några åldergränser och som är tillgängligt.

Läs mer om rutten och verken här

FAQ

Är rutten tillgänglig?

Alla våra ljuskonstverk är tillgängliga, men vädret kan inverka på hur enkelt det är att röra sig längs rutten. Rutten och områdena kring ljuskonstverken plogas beroende på vädret dagligen innan evenemanget börjar. I programinformationen finns mer detaljerade uppgifter om tillgängligheten vid program som ordnas inomhus.

Hur tryggas besökarnas säkerhet?

I Lux Helsinki är säkerheten mycket högt prioriterad. Lux Helsinkis rutt har utarbetats tillsammans med myndigheter och samarbetsparten Local Crew som ansvarar för säkerhetsarrangemangen.

Då rutten planerades har vi på förhand försökt beakta eventuella rusningsplatser. Vi har förberett oss för stora besökarmängder genom att bland annat stänga gator för biltrafik. Vi har också säkerställt att det längs Lux-rutten finns ett tillräckligt antal utbildade ordningsvakter som styr folkmassor. Vid allmänna utomhusevenemang är det ändå omöjligt att helt slippa tillfälliga rusningar

Kan jag ta med hunden på rutten?

På grund av den stora publikmängden rekommenderar vi inte att man tar med sig hundar till evenemanget. På platser där det är mycket folk kan hunden lätt bli nedtrampad och i anslutning till flera av ljuskonstverken förekommer ljusblixtar och högt ljud som också kan vara skrämmande för djur. Om du ändå beslutar att ta med dig ditt sällskapsdjur, rekommenderar vi att du väljer en tidpunkt då det sannolikt är mindre rusning på rutte.

Varför pågår festivalen endast i fem dagar?

Det viktiga i Lux Helsinki är karnevalstämningen och den sociala gemenskapen och den uppstår då människor samtidigt fyller Helsingfors centrum. Lux Helsinki är inte en utställning. Festivalens nuvarande längd säkerställer att vi till rutten årligen kan skaffa cirka 10 verk och att bl.a. bevakningen av verken kräver en proportionellt sett mindre andel av budgeten.

Fotografier och videoinspelningar?

Det är tillåtet och önskvärt att festivalen och ljuskonstverken fotas för eget och icke kommersiellt bruk. I de sociala medierna kan du dela dina foton med hashtaggen #luxhelsinki. Namnet på verken och upphovsmännen ser du i presentationen av verken. Foton över festivalen ser du också i bildbanken My Helsinki. 

Helsingfors centrum är ett område med flygförbud och därför är det förbjudet att filma festivalen med en kopterkamera utan behörigt tillstånd. Om en drönare utan tillstånd flyger på området kommer festivalens ordningsvakter att vidta åtgärder. Läs mer här.

Vart kan jag sända respons?

Du kan sända respons till helsinki.marketing(at)hel.fi. Vi är tacksamma för alla dina kommentarer.

Varför ordnas festivalen kring trettondag i början av januari?

Helsingfors är en mångsidig evenemangsstad, där det händer året runt. Målet med en tidpunkt efter jullovet är att nå såväl helsingforsarna som andra finländare i hela landet och turister som besöker staden i början av året.

Hur många antal besökare har Lux Helsinki?

Antalet besökare på festivalen har beräknats med samma metod sedan 2013 och är jämförbar med siffrorna för internationella stadsevenemang. Ordningsvakterna gör varje kväll en gång i timmen en uppskattning om antalet besökare kring varje verk och utifrån det beräknas totalantalet. Ordningsvakterna använder handräknare vid beräkningen av antalet besökare. Eftersom det är fråga om ett gratisevenemang som pågår i det öppna stadsrummet, är det omöjligt att mäta ett exakt antal besökare.

Vad är Lux Helsinki?

Lux Helsinki är en femdagars ljusfestival som ordnas varje år och som äger rum i Helsingfors centrum kring början av januari. Under evenemanget presenteras mångsidigt olika former av ljuskonst längs en några kilometer lång rutt som ändras årligen. Längs rutten finns utöver de mest kända byggnaderna i Helsingfors också innergårdar eller fasader som är mindre bekanta. Ilkka Paloniemi och Matti Jykylä är kuratorer och svarar för den konstnärliga planeringen av festivalprogrammet som innehåller beställningsverk och pärlor från internationella ljusfestivaler.

En halv miljon besökare kommer årligen för att se bekanta byggnader och rum bli unika stadskonstverk. De upplevelser som ljusets kraft och skönhet ger, lockar människor att njuta av den vintriga stadsfestivalen mitt i den mörkaste årstiden och också vid kallt väder. Under festivalen får staden liv av olika evenemang med ljustema och restauranghelheten Lux Helsinki Eat.

Lux Helsinki är ett evenemang som ordnas av Helsingfors stad och som Stiftelsen för Helsingfors Turism 2017 belönade med priset Helsinki Travel Award. Priset beviljas aktörer och gärningar som verkat positivt för utvecklingen av Helsingfors turism, anseende och kundtillfredsställelse.