Tillfälliga trafikarrangemang under Lux Helsinki

Ljusfestivalen Lux Helsinki belyser Medborgartorget och Främre Tölö under tiden 5.-9.1.2019. Ljusverken kan ses dagligen kl. 17-22, samt två av verken även på Lux Morgonen 9.1. kl. 7-9. Festivalen förväntas locka över en halv miljon besökare.

I området gäller tillfälliga trafikarrangemang under festivalen, i kollektivtrafiken, i personbilstrafiken samt för cyklister. I området finns personal som styr trafiken samt tillfälliga trafikskyltar.

Baanan är stängd för cykeltrafik 5.–9.1 kl. 16.30–22.15 mellan Runebergsgatan och Tölöviksgatan. I området Tölöviken sker cykling på den tiden genom Alvar Aaltos gata, Karamzins strand är stängd. Du kan inte cykla genom Medborgatorget vid den tiden.

Eftersom festivalen begränsar parkeringsmöjligheterna i området, har en tillfällig parkeringsplats för bilister med parkeringstillstånd för zon F ordnats på Tallbackafältet under tiden 31.12.2018-11.1.2019. De tillfälliga parkeringsplatserna är skilt märkta. Bilister ombedes undvika området under öppettiderna under ljusfestivalen. Ifall av husbolagets parkeringsplats på innergård, vänligen följ personalens instruktioner. Taxibilister har inte heller möjlighet att köra på området under festivalens öppettider.

En del av verken längs rutten innehåller ljud och ljudåtergivningen testas före evenemanget 2.-4.1.2019.

Tilläggsinformation: Leena Lassila, Helsinki Marketing, leena.lassila (at) hel.fi, 050 308 0322
Avvikande trafikarrangemang i kollektivtrafiken: www.hsl.fi ( långdistanstrafiken på företagens egna webbsidor)