Kom med i Lux Helsinki!

Program för proffs

I anslutning till Lux Helsinki ordnas årligen ett seminarium och en workshop för ljuskonstnärer, ljusfestivalsarrangörer och proffs inom ljusbranschen. Vänligen ge din kontaktinformation om du vill höra mer om programmet för proffs.

 

Ett verk längs rutten?

Vill du ha ditt verk längs rutten under Lux Helsinki 2019? Du kan föreslå ditt verk med denna blankett.

För planeringen av Lux Helsinkis rutt svarar ljusplaneraren Ilkka Paloniemi och Matti Jykylä, som är en av grundarna av Sun Effects Oy, en av de viktigaste aktörerna i Finland inom ljusbranschen. Våra kuratorer planerar årligen ruttens dramacykel, så att verken stödjer varandra.

Programmets mål är att skapa balans mellan beställningsverk och publikfavoriter från internationella ljusfestivaler. Av konstnärerna representerar hälften finländsk kompetens inom ljuskonst. Utöver ett mångsidigt program fäster vi vid valet av konstnärer också uppmärksamhet på en jämlik könsfördelning. Längs rutten finns varje år också verk som tar ställning till aktuella teman.

 

Tyvärr hinner vi inte svara på alla förslag eller ge respons på allt. För närvarande planerar vi rutten för januari 2019.