Ljuskonst mer efterfrågad än någonsin i Finland och ute i världen

Ljusfestivaler är ett sätt att motverka den dystra stämning som den mörka tiden på året för med sig. Ljuskonst upplever ett uppsving både i Finland och ute i världen. Runt om i Finland ordnas det ett tiotal festivaler och evenemang med ljuskonst varje år. Utöver i Helsingfors visas det ljuskonst bland annat i Esbo, Jyväskylä, Uleåborg och Ruka. På olika håll i världen ordnas det totalt omkring 300 olika ljusfestivaler och -evenemang och antalet ökar hela tiden.

Ljusfestivalerna lockar många besökare eftersom de skapar urban kultur och samtidigt omformar den bekanta stadsmiljön med hjälp av ljus, video och ljud. En ljusfestival tar konsten ut på gatorna och lockar ut stadsborna tillsammans, bort från skärmarna i hemmen.

”Vi förändrar stadsmiljön, spärrar av fordonstrafiken och låter åskådarna besöka platser som de normalt inte besöker. Redan det gör festivalen till en oförglömlig upplevelse. Ljusfestivalerna erbjuder lättillgängliga upplevelser och, bäst av allt, på festivalerna är ljuskonsten inte bunden till en viss plats som är avsedd för konst”, säger Lux Helsinkis curator Matti Jykylä på Sun Effects.

Ljuskonsten har vunnit ett enormt genomslag de senaste åren. Ljuskonstverk förekommer inte längre enbart på ljuskonstfestivaler, utan i allt större utsträckning även på festivaler sommartid i stället för vanlig belysning. Ljuskonst är ett steg mot mer upplevelserika evenemang.

Lux Helsinki en av de främsta ljusfestivalerna

Enligt Matti Jykylä håller den finländska ljuskonsten världsklass, eftersom den moderna ljuskonsten har långa traditioner här hos oss och utbildningen i branschen håller hög klass.

”De finländska ljuskonstnärernas talanger har noterats även utomlands och de får allt oftare förfrågningar från internationella ljusfestivaler.”
Lux Helsinki en av de mest ansedda ljusfestivalerna i världen, både konstnärligt och tekniskt sett. Sun Effects, som ansvarar för totalproduktionen, kurateringen och genomförandet av festivalen, har medverkat i Lux Helsinki i hela åtta år.

”Jag hoppas att Lux fortsätter att utvecklas och att festivalen även framöver kommer att erbjuda åskådarna allt mer högklassigt program. Det bästa är att Lux Helsinki har gett oss möjlighet att stärka ljus- och videokonstens ställning i Finland”, säger Jykylä.

Ljusfestivaler utanför städerna

Jykylä tror att vi inom ljus- och videokonsten kommer att få se allt fler evenemang som Lux Helsinki, men också fler små utställningar och soloprojekt av konstnärer.

”I framtiden kommer ljusfestivaler allt oftare att ordnas också utanför stadsmiljöer. Bra exempel på detta är de mindre ljuskonstevenemangen på bland annat Skanslandet och Stenudden”, säger Jykylä.

Sun Effects, grundat 1996, är ett design- och produktionskollektiv som har specialiserat sig på ljuskonst, videokonst och scenografi samt olika slags evenemangsproduktioner. Sun Effects deltar i bland annat Flow Festival, ljuskarnevalen på Borgbacken, Reflektor Helsinki, Slush Helsinki och Slush Tokyo. Kollektivet medverkar i cirka 200 produktioner om året.